Woningcorporaties

Wat doet Vaneker Finance Bewindvoering voor woningcorporaties?

Een woningcorporatie zet een bewindvoerder vaak in vanuit haar maatschappelijke functie. Een corporatie wil mensen een dak boven het hoofd bieden maar ook ondersteunen. Daarom wordt steeds vaker sterk ingezet op het voorkomen van huurschulden dit in samen werking met de wijkteams en Vaneker Finance Bewindvoering. .

Naast het hanteren van een streng incassobeleid biedt het inschakelen van een bewindvoerder uitkomst. Wanneer iemand een keer zijn huur niet betaald is die schuld nog weg te werken. Bij een huurachterstand van maanden is dit veel lastiger. Door in een vroeg stadium in gesprek te gaan met de huurder over de mogelijke financiële problemen, dit kan door middel van voorlichting of het in contact brengen met een bewindvoerder, hier mee kan erger worden voorkomen.


Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Graag vertellen we u wat we specifiek voor u als woningcorporatie kunnen betekenen.