Beschermingsbewind
Wat is bewindvoering?

Bewindvoering is een beschermingsmaatregel en wordt dan ook beschermingsbewind genoemd.
De bewindvoerder heeft als hoofdtaak het beheren en beschermen van de financiën van de cliënt.
De kantonrechter moet toestemming geven voor bewindvoering en de bewindvoerder legt jaarlijks verantwoording af aan de rechtbank.

Ook is Vaneker Finance Bewindvoering B.V. aangesloten bij de branchevereniging NBBI

De bewindvoerder heeft de taak om de onder bewind gestelde goederen en toekomstige goederen te administreren en te beheren.
Denk hierbij aan salaris, uitkering, loon, maar ook zaken als meubilair, sieraden, onroerende zaken, effecten, vorderingen en schulden.
Het is eveneens mogelijk dat het bewind alleen betrekking heeft op één bepaald goed, bijvoorbeeld een woning.

Voorwaarden

Mensen die niet zelf in staat zijn om hun financiën te regelen komen voor bewindvoering in aanmerking.
Dit moet blijken uit een verklaring van een arts/psychiater of uit een sociaal verslag van een hulpverlenende instantie.
Verder zijn er geen voorwaarden verbonden aan bewindvoering.

Wie kan bewindvoerder worden?

Een bewindvoerder kan alleen door een kantonrechter worden aangesteld en deze is dan ook door de kantonrechter benoemd als professioneel bewindvoerder.
In het algemeen wordt de bewindvoering uitgesproken over alle goederen.

InloggenOnView

Bij Vaneker Finance Bewindvoering B.V. krijgt je als cliënt een online klantdossier die je ten alle tijden kunt inzien.